Visa endast rubriker

Bullerdämpande asfalt måste bytas

En ny sorts bullerdämpnade asfalt har visat sig hålla för dåligt. 2008 asfalterades Renstiernas gata på Söder i Stockholm med asfalten och det sänkte bullernivåerna.