Visa endast rubriker

Brister inom vården anmäls

Efter att en svårt sjuk man avlidit på en vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Lex Maria-anmäls nu fallet eftersom det kan ha funnits brister i övervakningen som bidrog till mannens död.