Visa endast rubriker

Boende i Ånäset nedläggningshotat

ROBERTSFORS Lägg ned Dungens äldreboende i Ånäset omgående och spara 3,7 miljoner kronor. Sex årsarbeten hotas av kommunens förslag.