Visa endast rubriker

Blåbärsextrakt kan bli storindustri

Ett första steg mot en svensk bärextraktindustri tas nu av SIK, industriforskningsinstitutet, som nästa år hoppas kunna starta en pilotfabrik. I Asien är hälsoprodukter med bärextrakt redan en miljardindustri.