Visa endast rubriker

Beslut om kyrkorestaureringar

Restaureringsarbeten ska genomföras såväl Visby domkyrka som i Boge och Atlingbo kyrkor, har länsstyrelsen beslutat.