Visa endast rubriker

30 000 teakplantor till skogsbruk i Tanzania

Vänstiftskontakter brukar i allmänhet bestå av biskopsmöten och utbyte andligt och socialt mellan engagerade personer inom stiften, men nu har vänkontakten mellan Karlstads stift och stiftet Eastern Coastal Diocese i Tanzania utmynnat i ett konkret projekt, nämligen plantering av skog.