Visa endast rubriker

Krafttag mot regnet

Ledningsnätet för vatten och avlopp är gammalt och felkopplat till flera bostadsområden på Hammarö, vilket lett till många översvämmade källare. Nu satsar kommunen 21 miljoner på ledningsnätet.