Visa endast rubriker

Björn Jansson får 28 680 i månaden

Radio Gotland fortsätter rapportering om politikerpensioner...Den avgående ordföranden i kommunstyrelsen, Eva Nypelius, är inte ensam om att ha rätt till ersättning om hon lämnar politiken.