Visa endast rubriker

50 nya tjänster på HVB-hem

I början av april nästa år ska HVB-hemmet i Älvkarleö stå klart.
Majoriteten av de 18 platserna är till för vuxna utvecklingsstörda med ADHD.
– Miljön härute kommer att betyda mycket för klienterna, säger Karin Forslund, blivande verksamhetschef.